Paslaugos

Audito UAB „O. Armalienė ir partneriai“ veikdama audito įstatymo reglamentuojamose veiklos srityse, vykdo veiklą:

  • atlieka auditą;
  • teikia užtikrinimo ir kitas susijusias paslaugas;
  • vykdo kitą veiklą, neprieštaraujančią Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytiems profesinės etikos principams.

Pagrindinė mūsų audito įmonės veikla - auditas. Esame sukaupę patirtį atliekant įmonių finansinių ataskaitų bei projektų, finansuojamų Europos Sąjungos fondų lėšomis, auditą, įmonių reorganizavimo bei įmonių veiklos auditą.

Auditą atliekame pagal Tarptautinius audito standartus.

Taip pat teikiame revizijų, įvairių patikrinimų paslaugas, teikiame buhalterinės apskaitos paslaugas ir konsultuojame mokesčių bei apskaitos klausimais.●